LENVIK KOMMUNE ER HISTORIE 

Fra 1.1.2020 er Senja kommune etablert. Lenvik kommunes nettside vil fortsatt være tilgjengelig en periode, men all ny informasjon og opplysninger om den nye kommunens tjenester er nå tilgjengelig på nettsiden til den nye kommunen.

                             www.senja.kommune.no 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Lenviks nettside avsluttes

Lenvik kommunes nettside vil ikke inneholde gyldig informasjon fra 1.1.2020. Den nye nettsiden til Senja kommune overtar funksjonen.

Vannmåleravlesning utgår

Grunnet overgang til ny kommune vil prosessen med avlesning og innmelding av vannmålerstand utgå i 2019. Forbruket blir stipulert basert på tidligere års forbruk.

Forslag årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023

Senja kommunes formannskap har vedtatt innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Aktuelle  dokumenter er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Kun eFaktura rammet

Undersøkelser rundt de uforutsette problemene som har rammet faktura på kommunale gebyrer, viser at det kun er innbyggere med eFaktura som er berørt.

Feil ved utsending av faktura

OPPDATERT: Det har oppstått en feil ved utsendelse av elektronisk faktura for kommunale gebyrer 4. kvartal 2019. Det kan synes som feilen rammer alle som har eFaktura, enten alene eller i kombinasjon med avtalegiro.

Kulturprisen 2019

Under Lenvik kommunes siste kommunestyremøte 12. desember, deles også kommunens siste kulturpris ut. Fristen for å foreslå kandidat er 8. november.

Se alle artikler i nyhetsarkivet