Anleggsarbeid Torsmoveien

Oppdatering: Stenging av Torsmoveien uke 39.

Tirsdag 10. september startet entreprenør TP Maskin Finnsnes AS opp med utbedringsarbeider på Torsmoveien Lenvik side. Det vil bli redusert fremkommelighet ut oktober måned. 

På grunn av asfaltarbeid på Tranøy side av Torsmoveien i uke 39 (trolig mandag, tirsdag og onsdag) vil den delen av veien bli helt stengt. TSF entreprenører kan kontaktes på telefon 913 59 748.

Entreprenør TP Maskin Finnsnes AS jobber med utbedringsarbeider på Lenviks side av Torsmoveien. Torsmoveien Lenvik side har redusert fremkommelighet og er i perioder helt stengt. For detaljerte opplysninger om tidspunkt for stenging ber vi dere ta kontakt med entreprenør på telefon 415 18 148.

Entreprenør og Lenvik kommune anbefaler reisende om å finne alternative løsninger for å kunne passere anleggsstedet i den perioden arbeidene pågår.