Antallet digitale postkasser øker

I Lenvik kommune har nå 43 % av den voksne befolkningen nå opprettet Sikker Digital Postkasse (SDP). Det er en økning på ca 10 % fra inngangen til 2018. Fordelene er mange, både for innbyggerne og kommunen.

Ås kommune i Akershus er den kommunen med størst andel registrerte postkasser. Her har 56,6 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse. Det er nå totalt 23 kommuner som har passert 50% innbyggere med digital postkasse, deriblant Tromsø kommune (52,8%). I Troms fylke er Lenvik på 7. plass, like bak bl.a. Målselv (44,3%), Bardu (43,3%) og Sørreisa (44,5%). Over to millioner innbyggere og mer nær 600 offentlige virksomheter bruker allerede digital postkasse til å sende deg viktige brev.

Se oversikt fordelt på kommuner

Det offentlige ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Digital postkasse fra e-Boks eller Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Vedtaksbrev, helseopplysninger og annen sensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker. Du blir varslet på mobil eller e-post når du mottar viktig post fra det offentlige.

Lenvik kommune har siden mars 2017 benyttes elektronisk utsendelse av brev, gjennom den nasjonale løsningen SvarUt. Totalt har over 32 000 brev og forsendelser gått ut gjennom løsningen, og av disse er 16 300 blitt lest digital av mottakerne, enten ved levering i deres digitale postkasse (SDP) eller åpnet i Altinn. Hvis mottatte brev i Altinn ikke åpnes/leses innen 2 dager, blir disse skrevet ut og sendt med normal postgang.

Fordelen med digital postkasse er:

  • Samlet post fra det offentlige trygt og gratis ett sted
  • Du mottar posten med en gang (du slipper å vente på postgangen)
  • Varsel på SMS og/eller e-post når du mottar ny post
  • Tilgang til posten din der du er, og når du vil
  • Posten din legger seg i ditt eget arkiv
  • Det er gratis for deg, og en rimeligere løsning for kommunen

Hvor mye post du får i din digitale postkasse, er avhengig av hvilken livssituasjon du er i. Noen vil kanskje få både politiattest, vedtak om bostøtte fra Husbanken og brev om foreldrepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV i postkassen. Andre vil ikke få noen av delene. Du kan også få vedtak i byggesaken din fra kommunen.

Når du bruker e-Boks eller Digipost, vil du som innbygger eie dokumentene du får, og du oppbevarer dem så lenge du vil. Det kan for eksempel være viktig om du er i tvist med kommunen eller en statlig etat. I offentlige portaler eier det offentlige dokumentene, og de kan slettes etter en viss tid.

Noe du fortsatt lurer på? 

Spørsmål og svar om digital postkasse

Digital postkasse er en frivillig ordning. Skulle du av ulike grunner ønske å motta post på papir som i dag, er det mulig.

Både e-Boks og Digipost tilbys som med egen app både i Google Play og AppStore.