Åpent møte om "byområdet Finnsnes"

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan «byområdet Finnsnes», arrangeres det ett åpent møte i auditoriet i Kunnskapsparken, tirsdag 2. februar kl. 18.00

kart over planområdetLenvik kommune har igangsatt arbeidet med utarbeidelse av kommunedelplan for byområdet rundt Finnsnes sentrum. Planen skal legge føringer for framtidig arealbruk og utbygginger i områdene som ikke omfattes av «områderegulering Finnsnes sentrum».

Planarbeidene skal gjennomføres på bakgrunn av planprogram vedtatt av Lenvik kommunestyre. Et forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn.

Her kan du lese planforslaget

Forslaget gir informasjon om områdeavgrensing og aktuelle utfordringer som vil inngå i planarbeidet og som skal utredes nærmere som del av dette.

I tilknytning til offentlig ettersyn av planprogrammet, inviteres til åpent møte i auditoriumet i Kunnskapsparken, tirsdag 2. februar, kl 18.00.

På møtet vil det bli orientert nærmere om bakgrunn for planarbeidet og hensikten med dette, samt hvilke forhold det er viktig og nødvendig å fokusere på. Det er viktig å få innspill og forslag til planprogrammet før dette vedtas.

Tidligere annonsert høringsfrist er utsatt til 8. februar 2016.