Eiendomsskatt 2016

Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 17. desember at skattesats for 2016 skal være 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 4,5 promille for næringseiendommer.

Sakkyndig nemnd gjorde 4. februar vedtak om eiendomsskattetakster for 2016. Dette dreier seg om eiendommer der det er gjort areal- eller bygningsmessige endringer i 2015. Totalt inneholder listen 226 eiendommer.

Takster 2016

Under Eiendomsskattekontorets sider finnes oversikt over skattelistene, også retaksering de senere år, samt hovedtaksering i 2009.

Eiendomsskattekontorets sider

På disse sidene finnes også mer informasjon om eiendomsskatt generelt, og henvisning til diverse lovhjemler og kommunale vedtak.

Skattelistene er også tilgjengelig i papirform i Lenvik rådhus, 1. etg.

Klagefrist for takst på retakserte eiendommer er 12. april 2016. Klagen må fremsettes skriftlig. Eiendomsskattekontoret er behjelpelig med mer informasjon om retakseringen og metode for verdifastsettelse.