Endret åpningstid kundetorget

Fra 1. mars gjøres det endring i åpningstid for kommunens kundetorg og sentralbord. Ny åpningstid vil være fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

Endringen er bl.a. en konsekvens av undersøkelser/målinger som viser at det utenfor dette tidsrommet kun er sporadiske henvendelser til kommunen. Disse kunne også for en stor grad vært foretatt innenfor de nye åpningstidene. Derfor er det ressursmessig lite effektivt å holde åpent i disse periodene.

Alle som etter 1. mars ringer kommunens sentralbord før kl. 09.00 og etter kl. 15.00, vil bli møtt med melding om hvilken åpningstid som gjelder. Det blir også henvist til at saksbehandlere/ansatte kan nås på internnummer eller mobil. Hvis man vet navnet på personen man ønsker kontakt med, kan telefonnummer finnes i ansattregisteret. Hvis saken haster, er det også mulig å sende epost til saksbehandler, med ønske om at vedkommende ringer deg. Også epost-adresser finnes i ansattregisteret.

Gå til ansattregisteret

I fellesferien vil kundetorg og sentralbord, som tidligere år, ha åpent fra 10.00 til 14.00.