Helsesenterveien er åpnet

Etter å ha vært stengt fra 22. mai, er nå hele Helsesenterveien åpnet igjen. Det betyr slutten på all omkjøring, via Sandvikveien, Hågen og Sven Eidissens vei. Men allerede i dag stenger Ringveien for gjennomkjøring, og neste helg kan ikke større kjøretøy krysse Gisundbrua!

RINGVEIEN STENGES
Det skal legges en stikkledning for fjernvarmetilkobling fra hovedtraseen i nærheten av krysset til Meierigata. Derfor må Ringveien stenges for gjennomkjøring fra i dag fredag 9. september. Arbeidet skal være ferdig innen onsdag 14. september. All trafikk til Folkebladet og Ringveien senter må skje fra øst, dvs Hans Karolius vei/Sjøgata. Etter onsdag i neste uke vil lysregulering av veien fortsette som i dag.
Kart

HELSESENTERVEIEN ÅPNES
Og fra i dag kan trafikken på Helsesenterveien gå tilbake til normalen. Det vil fortsatt forgå arbeide langs Helsesenterveien, og trafikanter må kunne påregne kort ventetid. Bl.a. starter arbeidet med vegmerking i løpet av uke 37. Det vises også til at fartsgrense på veien er 30 km/t, selv om veiens beskaffenhet kan friste til høyere hastigheter. 

GISUNDBRUA STENGES FOR STORE KJØRETØY
På grunn av vedlikeholdsarbeider vil Fv. 86 Gisundbrua være stengt for all trafikk med tillat totalvekt over 3,5 tonn i tidsrommet fredag 16.09 kl. 19.00 til søndag 18.09 Kl. 17.00. 

Passering for kjøretøy med tillat totalvekt under 3,5 tonn vil foregå i ett kjørefelt med lysregulering, slik som i dag.

På vår Facebook-side kan du nå se bilder som viser status for arbeidet alle områder som er berørt av fjernvarmeutbyggingen og oppgraderingen av kommunale veier.