Helsesenterveien stenger søndag

I forbindelse med arbeidene med rehabilitering av vei, og legging av fjernvarmerør vil deler av Helsesenterveien stenges fra kvelden søndag 22. mai. Dette vil medføre store endringer i kjøremønster for trafikk til skolene, barnehagene, DMS, legevakt, fødestue, og omkringliggende boligområder.


Kartet under viser hvordan trafikkmønsteret i området vil bli lagt opp fra søndag 22. mai.Helsesenterveien blir stengt for gjennomgående trafikk fra kryssene til Rådhusveien og Sven Eidissens vei fra og med søndag kveld den 22. mai. 

Veien Hågen blir enveiskjørt i retning fra Sandvikveien til Helsesenterveien. Denne veien skal benyttes kun til kjøring TIL området ved Finnsnes barne- og ungdomsskole, Blomli og Øvre Hamna barnehager, Distriktsmedisinsk senter, legevakten, fødestua, og boligområdene i Sandviklia etc.

Sven Eidissens vei blir enveiskjørt fra Helsesenterveien til Sandvikveien fra og med søndag kveld den 22. mai til 6.juni. Denne veien benyttes for kjøring FRA de overnevnte områder.

Fra og med mandag 6. juni vil det bli nye endringer i kjøremønsteret, som blant annet medfører endringer for busstrafikk/skoleskyss. Endringene vil bli kunngjort på kommunens nettside.

Generell informasjon om arbeidet med fjernvarme:
- Arbeidet vil medføre tidvis svært begrenset tilgang til skoler og til parkeringsplassene. Det kan forventes kø og stengte veier. 
- Elevene som benytter Sandvikveien anmodes om å bruke veinettet via Granlia.
- Parkveien vil bli stengt i kryss mot Helsesenterveien i tidsrommet 22. mai til 6. juli, omkjøring for besøkende til tannklinikk og kjøring til eiendommer blir via Skolegata-Kirkeveien-Sven Eidissens vei.
- De som i dag kjører barna helt til skolen må søke å finne andre løsninger, som f.eks å slippe elevene av på andre steder, parkere andre plasser, gå eller sykle.
- Som følge av dette arbeidet, må vi anmode om å redusere trafikken inn til Finnsnes barne- og ungdomsskole resten av skoleåret. Dette gjelder foreldre/foresatte og ansatte.
- Vi ber om at skiltingen i området respekteres, også i Sven Eidissens vei.

Det er et mål at arbeidet opp til Finnsnes barne- og ungdomsskole, Heimly og Blomlia og Øvre Hamna barnehage skal være ferdig til høstens skolestart.

Les mer om arbeidet med oppgradering av kommunale veier og legging av fjernvarmerør:

Kartlegging privat vann og avløp

Oppstart fremføring fjernvarme

Finnsnes fjernvarme hjemmeside

Finnsnes fjernvarme