Høring - akvakulturtillatelse

Lenvik kommune har mottatt søknad om endring av akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til økt biomasse og utvidelse av areal på lokaliteten Baltsfjord. Søker er Nord Senja Laks AS.

Søknad om endring av akvakulturtillatelse for lokalitet 32537 er utlagt til offentlig ettersyn frem til 19. september 2016.

Søknaden knytter seg til økt biomasse og utvidelse av areal på lokaliteten Baltsfjord, tilhørende Nord Senja Laks AS.

Søknaden er lagt ut på kommunens side for høringer

Merknader sendes til;
• Lenvik kommune, plan- og tekniske tjenester, boks 602, 9306 Finnsnes