Høring på nye adressenavn

Utvalg for miljø og forvaltning behandlet i siste møte 27 adressenavn på hytteområder og 6 veinavn. Etter vedtak i utvalget, er seks av navneforslagene endret i en slik grad at de krever ny høringsrunde.

Utvalg for miljø og forvaltning  (UMF) vedtok  i møte 28. april (UMF-sak 42/16) skrivemåte på 27 adressenavn på hytteområder og 6 veinavn. Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelforskriftens §51, og stadnamnslovens §5. 

Etter endringsforslag under behandlingen, må seks av de foreslåtte navnene ut på ny høring, blant berørte, offentlige instanser og andre interessenter.

De 6 navneforslagene var:
- Baltestadvær - i stedet for Verslet
- Sjyvatnet Nord - i stedet for Nord-Sjøvatnet
- Sjyvatnet Sør - i stedet for Sør-Sjøvatnet
- Grasmyrskogvatnet Nord - i stedet for Nord-Grasmyrskogvatnet
- Grasmyrskogvatnet Sør - i stedet for Sør-Grasmyrskogvatnet
- Nordborgveien - i stedet for Innernesveien

Lag, foreninger og privatpersoner inviteres til å fremme sine forslag, innen høringsfristen 29. juli 2016.

På siden for Høringer finnes dokumenter, kart og høringsskjema.