Hovedopptak barnehager

Samordnet hovedopptak i kommunale og private barnehager 2016/2017 har søknadsfrist 1. mars. Søknadsskjema fylles ut elektronisk.

Nytt av året er at barn født i september og oktober (2015) også har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2016. Dette under forutsetning at det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før.

Du kan ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år. De kommunale barnehagene tilbyr 50 % og 100 % plass, de private barnehagene har flere plasstørrelser.

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen hvor det bor. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil det gis tilbud om plass i en annen barnehage i kommunen.

Mer informasjon om barnehagene i Lenvik kommune

Søkere som står på venteliste inneværende år, må sende ny søknad for neste barnehageår, 2016/2017.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet gjelder for både private og kommunale barnehager.