Informasjonskampanje om vold i nære relasjoner

Mange grove kriminelle handlinger foregår i det skjulte og blir aldri kjent for politiet. Nå lanseres informasjonskampanjen "Hvor lite skal du finne deg i?" for å forebygge vold i nære relasjoner.

Altfor mange lever i dag i voldelige forhold, men svært få kontakter politiet eller ber om hjelp. Målet med kampanjen, er å senke terskelen for å ta kontakt med politi og hjelpeapparat, slik at voldsutsatte får hjelp til å komme ut av den voldelige situasjonen.

Opp mot 150 000 personer utsettes for vold fra noen de kjenner godt hvert eneste år, ifølge regjeringens handlingsplan ”Et liv uten vold”. Kun en fjerdedel av kvinnene som utsettes for grov vold i nære relasjoner anmelder forholdet. En ny informasjonskampanje skal øke kunnskapen om denne typen vold og om hva politiet kan bistå med.

Kampanjen handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet, og derfor er det naturlig for mange som utsettes for vold å bortforklare og tilgi. Spørsmålet kampanjen stiller er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.


Les mer på kampanjens hovedside