Informasjonsmøte Silsand

Som en del av arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Silsand, gis alle interesserte nå muligheten til å stille spørsmål, fremme synspunkter og gi innspill til planarbeidet.

På vegne av Troms fylkeskommune skal Statens vegvesen i samarbeid med Lenvik kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Silsand og Islandsbotn.

I samarbeid med Lenvik kommune inviterer Statens vegvesen til et informasjonsmøte i FK Senja sine lokaler på idrettsanlegget i Islandsbotn onsdag 24.08.2016, kl. 1800 – 2000.

På informasjonsmøtet vil det bli gitt generell informasjon om prosjektet. Grunneiere og andre interesserte vil få muligheten til å stille spørsmål, fremme synspunkter og gi innspill til planarbeidet.
kart silsand