Innmelding grunnskole

Barn som er født i 2011 er skolepliktige fra høsten 2017. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

Innmelding skjer til skolen i det området eleven bor og leveres elektronisk via kommunens hjemmeside. Evt. søknad om SFO-plass leveres også elektronisk.

Innmeldingsskjema grunnskole og søknadsskjema SFO finnes på siden for Søknadsskjema (grunnskole)

Ved manglende mulighet for å levere elektronisk innmelding/søknadsskjema, fås disse skjemaene ved henvendelse til skolen eller skolefaglig rådgiver.

Frist for innmelding/SFO-søknad er 1. desember 2016.

Dersom det er ønske om fremskutt eller utsatt skolestart, må begrunnet søknad sendes Lenvik kommune innen 1. desember 2016.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til skolefaglig rådgiver, Marita Eidissen, tlf. 77 87 10 30/ 952 80 752.