Intensjonsavtale "Senja kommune" behandles torsdag

Torsdag behandler Lenvik kommunestyre intensjonsavtalen om mulig kommunesammenslåing, som er fremforhandlet mellom Lenvik og Tranøy kommune. Her holdes også døren åpen for andre nabokommuner som vil ønsker seg inn i en ny sammenslått kommune.

Kommunereformen har de to siste årene vært til behandling i Lenvik kommunestyre flere ganger, sist da intensjonsavtale mellom seks Midt - Tromskommuner ble lagt fram for
kommunestyret 30.06.16, i sak 53/16. Denne ble vedtatt med 28 mot to stemmer. 

Les vedtaket fra sak 53/16

På bakgrunn av prosesser i de fire andre kommunene, Berg, Torsken, Sørreisa og Målselv, som endte opp med vedtak om at de skulle bestå som egne kommuner, ble
det bare Tranøy og Lenvik som gikk videre i prosessen. Den bygger på overnevnte vedtak i Lenvik kommunestyre, og vedtak fra Tranøy kommunestyre 21. juni 2016:

"Da gjeldende intensjonsavtale er bygd på forhandlingsresultat mellom seks kommuner, hvorav 4 synes å ha trukket seg fra denne, er grunnlaget for å ta stilling til sammenslåing falt bort. Gjenværende alternativ kan være en sammenslåing med Lenvik kommune. Tranøy kommune vil søke Fylkesmannen i Troms om forlenget frist for å avklare grunnlaget for dette alternativet."

Det ble også satt dato for ny behandling og valgt forhandlingsutvalg i Tranøy kommune.

Forhandlingsutvalgene i de to kommunene har hatt tre møter, som har båret preg av godt klima og vilje til å få til en god intensjonsavtale. Prosessen videre er at Lenvik kommune behandler avtalen 29. september 2016 og Tranøy har sitt kommunestyremøte 25. oktober 2016.

Intensjonsavtale mellom Tranøy og Lenvik kommune, datert 20. sept. 2016

Foran behandlingen i kommunestyret, legger rådmannen frem en innstilling i tre punkter:

1. Med bakgrunn i den framforhandlede intensjon savtalen mellom Tranøy og Lenvik kommune vedtar Lenvik kommunestyre å slå seg sammen med Tranøy kommune for å danne en ny kommune.

2. Lenvik kommunes oppnevnte forhandlingsutvalg gis mandat til å gjøre endringer av ikke prinsipiell karakter dersom det skulle bli nødvendig etter behandling av intensjonsavtalen i Tranøy kommunestyre.

3. Lenvik kommunestyre vedtar at dersom noen av de andre nabokommunene likevel skulle bestemme seg for å bli reformkommune ønskes de velkommen inn i den nye kommunen på vilkår framforhandlet i ny intensjonsavtale. Eventuell ny intensjonsavtale legges fram for kommunestyre til behandling.

Les hele saksfremlegget til sak 112/16

Torsdagens kommunestyremøte streames som vanlig direkte, i samarbeid med Salangen-Nyheter.

Saksliste - Lenvik kommunestyre 29. september 2016