Kartlegging privat vann og avløp

I forbindelse med arbeidet med legging av fjernvarmeledninger, skal Lenvik kommune foreta rehabilitering av flere kommunale veier.

Ledningstrase for fjernvarme vil følge Skogenveien og Sandvikveien fra Botnhågen til Finnsnes sentrum, og vil også berøre Helsesenterveien, Hans Karolius vei, Ringveien og Bernhard Lunds vei.

I den anledning ønsker Lenvik kommune å få kartlagt alle private vann og avløpsledninger som krysser de nevnte veier, og ber derfor alle eiere av denne type ledninger ta kontakt med kommunen snarest.

Lenvik kommune ønsker å få avklart plassering og hvorvidt tilstand på ledninger er av en karakter som tilsier at ledninger må skiftes.

Det er i prosjektet lagt til grunn poster i beskrivelsen som gjør at utførende entreprenør på vei/fjernvarme vil ivareta eventuell utskiftninger av private vann og avløpsledninger ved at dette bestilles gjennom prosjektet.

Les mer om krav og retningslinjer til VA-ledninger

Det er også verdt å merke seg at Lenvik kommune ikke vil tillate graving i vei etter at anlegget er ferdigstilt, og nødvendig fremtidig kryssing må foretas med borerigg.

Lenvik kommune kan kontaktes på Teknisk avd. i Olderhamna, Finnsnes. Kontaktperson på dette er May-Heidi Øfstbø: maof@lenvik.kommune.no mobil: 906 45 504.

Prosjektleder for Lenvik kommune:Kato Fredriksen, epost: kato.fredriksen@lenvik.kommune.no, Mobil: 915 86 375.

Henvendelser vdr. fremføring og tilkobling av fjernvarme gjøres til Finnsnes Fjernvarme AS, v/prosjektleder Tom Sivertsen, epost: tom@finnsnes-fjernvarme.no  mobil: 905 88 655.