Når dokumentet er vedtatt er det Lenvik kommunes arbeidsordre for de kommende år, der både oppgavene som skal utføres, ressursene som stilles til disposisjon og mål som skal forsøkes oppnådd, er bestemt.

Det endelige budsjettet vedtas i kommunestyremøte 15. desember.

Her kan du lese styringsdokumentet

Her kan du lese forslag til betalings- og gebyrregulativ for 2017