Krattrydningsmidler 2016

Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg har satt av midler til krattrydning i 2016. Kommunens lag og foreninger oppfordres til å engasjere seg.

Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) inviterer kommuner til å søke på krattrydningsmidler, og Lenvik kommune utfordrer lag og foreninger rundt om i kommunen.

Ekstra krattrydning skal gi bedre sikt langs veien og forebygge viltpåkjørsler. Utsiktsrydding vil derimot ikke få støtte. Ved rydning må en sørge for at alt hogstavfall fjernes. Ryddingen skal dokumenteres med bilder før og etter. Tiltakene må være gjennomført innen utgangen av året.
 
Søknadsfrist er 1. september. Private lag og foreninger oppfordres til å henvende seg til Lenvik kommune, som kan koordinere søknaden og sende den til fylkeskommunen.

Kontakt marta.jansen@lenvik.kommune.no eller svein.georg.hove@lenvik.kommune.no for mer informasjon.