Kulturpriser utdelt

Svein-Arild Berntsen og jentegruppa "How to kiss a frog" ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2016. Begge prisvinnerne underholdt i med musikalske bidrag under årets siste kommunestyremøte.

Lenvik formannskap bestemmer, på bakgrunn av innkomne forslag, hvem som skal motta Lenvik kommunes kulturpris. Prisen deles ut i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge, og består av en gavesjekk på kr 10 000,-, samt ett diplom. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 29.11.16 å tildele Lenvik kommunes kulturpris for 2016 til Svein-Arild Berntsen. Berntsen er født i 1950, og har sine røtter fra Stavanger og Jæren, men har de senere år vært bosatt på i Vangsvika i Tranøy kommune. I over 30 år har han jobbet aktivt som profesjonell kunstner i inn- og utland.
Svein-Arild Berntsen
Svein-Arild Berntsen fikk overrakt en gavesjekk på kr 10 000,- fra Øyvind Søreng i Sparebanken Nord-Norge. Bak prisvinneren ser vi ordfører Geir Inge Sivetsen. Foto: Arve Svestad

I begrunnelsen til årets tildeling heter det bl.a.:  
"Svein Arild har en unik evne til å få folk rundt seg til å føle seg god. Han stiller opp på konserter utenom arbeid, og det er aldri «nei» i hans munn. Svein Arild har deltatt og bidratt aktivt for kulturlivet i Lenvik ved å drive fram både musikk og kunst. Svein Arild har løftet fram folk med psykiske problemer, og vært en sterk pådriver for å få musikken ut til folket.
….I tillegg til det sitt kunstneriske virke har Berntsen et brennende samfunnsengasjement. Han har jobbet i et rus-prosjekt i Lenvik kommune, med formål å benytte blant annet kunsten som et terapeutisk virkemiddel. Prosjektet bar navnet «Aktiv fritid», og hadde som hovedmålsetting å skape fritidsaktiviteter for rusbrukere. Prosjektet ledet videre til åpningen av en lavterskel kafé; Kafé Pluss, i samarbeid med Finnsnes kirke."

Svein-Arild Berntsen har tidligere mottatt kulturprisen i Tranøy kommune.
Svein Arild Berntsen på munnspill
Kulturpris-vinneren Svein-Arild Berntsen med sitt trofaste munnspill fikk rytmehjelp av Benjamin Olsvik Nilsson under fremførelse av en blueslåt fra 1930-tallet.. . Foto: Arve Svestad.

Les mer om kulturprisen, og se tidligere års vinnere

Barn og unges kulturpris

Også unge talenter hedres, med Barn- og unges kulturpris. Prisen deles ut av kulturfondet, representert med styremedlem Jeanette Solbakken. Prisen ble i år tildelt jentegruppa «How to kiss a frog», som utgjøres av søskenparene Marie og Dina Bråthen fra Sørreisa, og Maja og Ida Sørgjerd fra Rossfjordstaumen.
How to kiss a frog
Jentene i "How to kiss a frog" er (f.v); Ida Sørgjerd, Marie Bråthen, Dina Bråthen og Maja Sørgjerd Foto: Arve Svestad

Jentene er i alderen 16-18 år, og gruppa har eksistert i to år. Til tross for det har de allerede rukket å markere seg både lokalt og tildels internasjonalt. Blant annet har de deltatt på festivaler både i Russland og Skottland, i tillegg til mange opptredner på lokale arrangement.

Jentene i gruppa ble særdeles overrasket over tildelingen, da de i utgangspunktet trodde de kun var invitert til å bidra med musikalsk innledning til kommunestyremøtet. Foruten obligatoriske diplomer og blomster, består prisen også av en gavesjekk på 10 000,- kroner.

How to kiss a frog
Jentegruppa "How to kiss a frog" (med Dag Erik Pedersen på kontrabass) kvitterte for utmerkelsen med musikalske innslag av høy kvalitet. Foto: Arve Svestad

Følg den talentfulle gruppa på Facebook

Les mer om barn og unges kulturpris her