Kurstilbud voksenopplæringa 2016/2017

Skoleåret 2016/2017 vil voksenopplæringa ved Senter for læring og integrering ha tilbud om eksamensrettet grunnskoleopplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Søknadsfrist er 15. august.

Grunnskole for voksne

En voksen kan ha rett til grunnskole og/eller opplæring i grunnleggende ferdigheter. Dette kan være aktuelt dersom du

• trenger å fullføre grunnskolen

• trenger trening i grunnleggende ferdigheter for å kvalifisere deg for et yrke

• ønsker å repetere fag for å starte på videregående opplæring

• er innvandrer og har gjennomført grunnleggende norskopplæring, men trenger trening i grunnleggende ferdigheter for å kvalifisere deg for et yrke

• er arbeidsledig eller har jobb gjennom tiltak, og trenger å forbedre de grunnleggende ferdighetene for å få fast jobb

Skoleåret 2016/2017 vil vi ha tilbud om eksamensrettet grunnskoleopplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Du kan søke om å ta full grunnskole eller enkeltfag. Det er ikke krav om at du skal ta eksamen. Tilbudet er gratis og gjelder alle innbyggere i Lenvik kommune.

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 15. august 2016

ØVRIG KURSTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRINGA

Norskopplæring

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Oppstart av nye kurs 22. august 2016.

Kurs på dagtid

Vi har kurs både for nybegynnere og de som kan noe norsk, nivå A1, A2 og B1. Fra 9 til 18 undervisningstimer pr uke. Kursene er gratis for alle som bor i Lenvik kommune og har rett og plikt til opplæring. Dersom du ikke har rett til gratis opplæring, kan du kjøpe kurs. Kurs på dagtid koster kr. 45.- pr time. Bøker kommer i tillegg.

Kurs på kveldstid

Dersom vi får nok påmeldte vil vi sette i gang kurs på kveldstid fra 5. september 2016. Dette gjelder nybegynnerkurs. Kursene er gratis for alle som bor i Lenvik kommune og har rett og plikt til opplæring. Dersom du ikke har rett til gratis opplæring, kan du kjøpe kurs. Kurs på kveldstid koster kr. 60.- pr time. Bøker kommer i tillegg.

For mer informasjon, kontakt Senter for læring og integrering, Voksenopplæringa, tlf. 77 87 19 00 eller kontakt oss på e-post: voksenopplaringa@lenvik.kommune.no

Les mer om voksenopplæringa og Senter for læring og integrering