Mørke gatelys på Finnsnes

Statens vegvesen har feil med veibelysningen i sentrum av Finnsnes, og det beregnes ett omfattende gravearbeid for å rette feilen. Det gjøres forsøk på å finne en midlertidig løsning slik at det blir lys før jule- og nyttårshelga.

Det er avdekket jordfeil på kabel i området ved mellom Finnsnes handelspark og Finnsnesvannet. Entreprenør har vært på stedet og undersøkt saken. De konkluderer med at det er behov for et forholdsvis omfattende gravearbeid for å rette feilen.

Det er gjort vurderinger av hvordan belysning i gatelysene i Finnsnes sentrum kan løses med midlertidig tilførsel. Løsningen som er valgt går ut på å prioritere lys på gangfelt og kryss, og at "mindre viktige" lyspunkter kobles ut. Dette for å unngå å overbelaste den midlertidige tilførselen.

Lenvik kommune oppfordrer alle til å ferdes med varsomhet i trafikken i Finnsnes sentrum, og henstiller spesielt til myke trafikkanter om å bruke refleks eller annet hjelpemiddel for å øke egen synlighet i trafikkbildet.