Oppstart fremføring fjernvarme

Arbeidet med fremføring av fjernvarme fra Botnhågen til Finnsnes, samt rehabilitering og bygging av fortau i Sandvikveien/Skogenveien starter i disse dager.

Første delstrekk vil være fra kryss FV86-Sandvikveien og til kryss Otterveien. Arbeidene starter opp 9. mai og Sandvikveien stenges for gjennomkjøring. Fresing av hele Sandvikveien vil pågå onsdag 11.mai og torsdag 12. mai. Gravearbeider starter ved kryss Hågenveien, og omkjøring blir via FV86.

Det vil bli begrenset fremkommelighet i hele byggeperioden, og delstrekk av veien vil bli helt stengt der hvor gravearbeider pågår. Første delstrekk er Sandvikveien 31 til 51. Her vil kun beboere på disse adressene ha adgang til boligene, og det må påregnes venting. Beboere langs Sandvikveien må derfor beregne ekstra tid.

Gående og syklende oppfordres sterkt til å bruke alternative veier. F.eks via Einvaldfeltet til Sandviklia. Følg skilting.

Det vil også skje omlegging av bussrutene på strekningen, mere informasjon fåes på nettsidene til Troms Fylkestrafikk og flybussen.no. Informasjon om arbeidet videre fra Otterveien - Stranda vil bli gitt senere. 

Det vil bli sendt ut oppdatert informasjon om fremdriften på sms hver 14.dag.

For nærmere informasjon henvises til:
Finnsnes Fjernvarme, tlf: 905 88 655
Lenvik kommune, tlf: 915 86 375
Målselv Maskin & Transport, tlf: 970 00 307