Planter på bygda

Lag, foreninger eller ildsjeler innenfor de forskjellige skolekretsene i Lenvik kommune kan søke om midler til forskjønnelse og beplantning for sitt nærområde. Det kan gis inntil kr 20 000,- i tilskudd.

SØKNAD OM TILSKUDD BEPLANTING/FORSKJØNNELSE 2016

Lag og foreninger innenfor skolekretsene Rossfjord, Trollvik, Kårvikhamn, Silsand, Gibostad, Botnhamn, Husøy og Fjordgård, kan på vegne at sitt hjemsted søke om midler til forskjønnelse/beplanting av bygda/stedet de tilhører.

Det kan gis inntil kr 20 000,- i tilskudd til forskjønnelse, og søknadsfrist er 16. mai 2016.

Vilkår:
- Søknaden må inneholde forklaring og gjerne en skisse på hvordan tilskuddet ønskes brukt.
- Forskjønnelsen/beplantningen må plasseres sentralt og synlig fra vei:
- Søkeren må selv sørge for evt. planting, vanning og nødvendig stell.

Søknad om tilskudd til forskjønnelse 2016, sendes;
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Søknadsfrist: 16.05.2016.

Kontaktperson: May-Heidi Øfstbø, telefon 77 87 18 02. Epost

Vi ser fram til søknader med kreative forslag og glade farger.