Reduserte åpningstider

Også sommeren 2016 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Kundetorget

Åpningstiden i Kundetorget (sentralbord og skranke) vil være fra kl. 09:00 til kl.13:00 fra og med 4. juli til og med 14. august.

Byggesak

Faggruppe byggesak vil ha de samme åpningstider som kundetorget (se over).

Oppmåling

Faggruppe geodata/oppmåling har i tidsrommet 23. mai – 1. oktober åpent hver tirsdag kl 08:00-15:00.

PS: For både Byggesak og Oppmåling er det mulig å få satt opp egne avtaler. Vennligst ta kontakt med kundetorget på telefon 77 87 10 00 for timebestilling.

NAV

Fra 25. mai til 15. september vil NAV Lenvik ha redusert åpningstid for drop-in-henvendelser i publikumsmottaket. Kontoret vil ikke ha ikke åpent for drop-in besøk på onsdager. Avtalte møter kan gjennomføres selv om publikumsmottaket ikke er åpent. NAV kan kontaktes på telefon 55 55 33 33 og www.nav.no

Biblioteket

Åpningstidene til Lenvik bibliotek finner du her Lenvik bibliotek