Smittsom hjernehinnebetennelse påvist i Lenvik

Oppdatert: Ingen sammenheng mellom barnedødsfall.

Det var i midten av mars at flere medier meldte at det var konstatert dødsfall som følge av smittsom hjernehinnebetennelse i Lenvik kommune, etter to tilfeller av plutselig død i samme skolekrets på kort tid. 

Begge dødsfallene er tragiske og beklagelige, men har forskjellig årsak. I det første tilfellet var mistanken til meningokokksykdom stor, det ble gjort tiltak med forebyggende antibiotikabehandling og vaksine etter at meningokokktypen var bestemt. I det andre tilfellet valgte en for sikkerhets skyld, i samråd med Folkehelseinstituttet, å ta høyde for at dødsårsaken kunne være meningokokksykdom. Dette ble gjort ved å tilby forebyggende antibiotikabehandling til nærkontaktene, samt generell informasjon om årvåkenhet i befolkningen via media.

Det er nå avkreftet at det andre tilfellet av barnedød skyldes meningokokksykdom, ut fra obduksjon og analyse av prøver.

Meningokokksykdom opptrer nesten alltid som enkelttilfeller. Dersom det kommer flere relaterte tilfeller, er faren størst like etter det første tilfelle (ifølge FHI vil 2/3 av eventuelle assosierte tilfellene komme innen 1 uke) og svært lav etter 7 uker (den siste 3-delen kommer fra 1-7 uker). Det er nå gått over 7 uker siden det første dødsfallet, hvilket betyr at sjansen for nye tilfeller vurderes som mye lavere enn tidligere.

Ved infeksjonssykdommer er det imidlertid fortsatt riktig å være ekstra oppmerksom ved rask/betydelig redusert allmenntilstand, nakkestivhet eller utslett som ikke lar seg avbleke, samt å ha lav terskel for kontakt med lege hvis disse symptomene inntrer.

Vaksine er kun aktuelt dersom en får påvist en bakterietype som det finnes vaksine mot.

Les mer om smittsom hjernehinnebetennelse, faresignaler etc i dokumentet nedenfor:

Smittsom hjernehinnebetennelse - til foreldre/foresatte

Ved behov ytterligere informasjon kan man søke på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider