Spillemidler - informasjon og møteinvitasjon

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 31. august er det informasjonsmøte på Finnsnes. Søknadsfrist er 1. oktober.

Det kan søkes innen anleggskategoriene:
• Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg - nye + rehabilitering)
• Nærmiljøanlegg
• Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt: DNT)

Søkere om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS), velforeninger, aksjeselskap/allmenaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger.

NB! Alle søknadene skal fremmes elektronisk. Søkere bes kontakte sin kommune for ytterligere opplysninger.

Ved fornyet søknad benyttes også elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. oktober. Kommunene skal oversende søknadene i prioritert rekkefølge til fylkeskommunen med frist 15. januar 2017.

Søknadsskjema

Troms fylkeskommune arrangerer informasjonsmøte på Finnsnes Hotell, onsdag 31.august kl.18.00-21.30

På møtet vil det informeres om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, friluftslivsanlegg, tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv. Enkel servering.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før møtet. Oppgi referanse «møte 3» ved påmelding.


Les mer om spillemidler:

Troms fylkeskommune

Norges idrettsforbund fylkesside