Store trafikale endringer

Fra fredag ettermiddag blir det på ny gjort endringer i hvordan trafikken er tenkt avviklet, som følge av gravearbeidene for fjernvarmeprosjektet. Nå blir også Finnsnes sentrum berørt.

HÅGENVEIEN STENGER
Fredag 3. juni, fra kl 16.30, stenger Hågenveien for trafikk. Dette betyr at all trafikk, til og fra området ved skolene, barnehagene, legevakt, DMS etc, vil skje langs Sven Eidissens vei, fra Helsesenterveien til Sandvikveien. Denne veien er forholdsvis smal, og strekningen fra Hamnaveien ned til Sandvikveien er en bakke med bratt stigning. Bilister som skal ferdes her bes vise hensyn, og oppfordres på det sterkeste å medvirke til en smidig trafikkavvikling! Det vil fortsatt være mulig med begrenset kjøring til eiendommene i Sandvikveien. 

Kart

BUSSENE GÅR TIL GAMLE FUSK
Fra og med mandag 6. juni og ut skoleåret, vil skolebussene ha holdeplass ved gamle Finnsnes ungdomsskole. Det vil etableres bedre trafikkforhold for buss ved gamle Finnsnes ungdomsskole, samt at det settes opp sperringer og ledegjerder til et nyanlagt fotgjengerfelt over Skolegata til Sven Eidissens vei. Finnsnes barneskole vil etablere vaktordning fra kl. 08:30 på busstopp, langs Sven Eidissens vei og til Finnsnes barneskole. Det blir ikke endringer i tidspunktene for bussrutene. Dette betyr at noen elever vil komme for sent til første skoletime, og må avslutte skoledagen noe tidligere enn de gjør i dag.

ANNEN INFORMASJON
- Arbeidet vil medføre tidvis begrenset tilgang til skoler, barnehager og helseinstitusjoner i området. Det kan forventes kø og stengte veier. Kjørende bes beregne ekstra tid.
- Skoleelever som vanligvis benytter Sandvikveien, anmodes fortsatt om å bruke veinettet via Granlia. 
- Parkveien vil bli stengt i kryss mot Helsesenterveien i tidsrommet 22. mai til 6. juli, omkjøring for besøkende til tannklinikk og kjøring til eiendommer blir via Skolegata-Kirkeveien-Sven Eidissens vei.
- De som i dag kjører barna helt til skolen, må søke å finne andre løsninger, som f.eks å slippe elevene av på andre steder, parkere andre plasser, gå eller sykle.
- Som følge av dette arbeidet, anmodes det om å redusere biltrafikken til skolene resten av skoleåret. Dette gjelder foreldre/foresatte og ansatte.
- Det bes om at skiltingen i området respekteres, også i Sven Eidissens vei.

Det er et mål at arbeidet opp til skolene og barnehagene skal være ferdig til høstens skolestart.

FINNSNES SENTRUM
Entreprenør Norvald Jørgensen har allerede startet fjerning av asfalt i Ringveien, Sjøgata og Hans Karolius vei. Gravearbeidene starter på morgenen mandag 6. juni. Da vil Hans Karolius vei stenges, fra avkjøring til Handelsparken og frem til krysset ved Austadbygget.

Ringveien kart

Følgende kjøremønster gjelder i området i perioden 6. til 19. juni.
- Kunder til Handelsparken (Biltema, Kiwi & Europris) benytter adkomst fra Storgata.
- Avkjøring til InDecor og bingoen blir smalere enn vanlig, men kjørbar. Kunder til disse, samt beboere, benytter adkomst fra Storgata.
- Sjøgata blir lysregulert fra kryss ved Statens hus/Austadbygget til kryss ved Fredheimgården.
- Kunder til Rema 1000, Statens Hus, Austadbygget etc. benytter adkomst via Ringveien/Sjøgata. Dette gjelder også for elever/ansatte ved Nordborg skole.

Lenvik kommune, og entreprenørene TP Maskin AS, Målselv Maskin AS og Norvald Jørgensen AS, oppfordrer alle som ferdes i Finnsnes-området til å være tålmodig, og spesielt ta hensyn til myke trafikanter.

Les mer om arbeidet med oppgradering av kommunale veier og legging av fjernvarmerør:

Kartlegging privat vann og avløp

Oppstart fremføring fjernvarme

Finnsnes fjernvarme hjemmeside

Finnsnes fjernvarme