Storgata stenges

Arbeidet med legging av fjernvarmerør vil fra mandag morgen berøre bortimot alle som ferdes på Finnsnes. I minst fem dager vil Finnsnes sentrum oppleve det som sannsynligvis er tidenes største trafikale omlegging. Og nå begynner også asfalteringen.

STORGATA STENGES I FEM DAGER
Mandag morgen starter arbeidet med legging av fjernvarmerørene som skal krysse Storgata/Fv 86. Storgata stenges fra kl. 09.00. Arbeidet vil foregå fra vestre innkjørsel til Esso (nærmest sentrum) og over mot krysset til Hans Karolius vei. Det er beregnet at arbeidet, med asfaltering, skal være avsluttet i løpet av fredag 19. august. Dette er avhengig av at entreprenøren ikke møter uforutsette utfordringer.
Flyfoto

Omkjøring vil være via Meierigata, Ringveien og Sjøgata, fra rundkjøringen til Olderhamna. Veien vil være åpen i begge kjøreretninger, og det skal ikke pågå anleggsarbeid på omkjøringsveien. Alle som skal GJENNOM Finnsnes sentrum MÅ benytte seg av omkjøringsveien, da det ikke finnes andre muligheter for å kjøre gjennom sentrum.
Flytoto

Ved annen trafikk i Finnsnes sentrum er destinasjon i forhold til Esso, avgjørende i forhold til hvilken kjørerute som bør benyttes. Kommer man fra innfartsveien, og skal til Lenvik rådhus, må man benytte omkjøringsveien fra Olderhamna til rundkjøringen, og deretter Storgata frem til krysset ved Rådhusveien. På lik linje må kjørende fra «Senja-siden» benytte omkjøringsveien til Olderhamna, og deretter Storgata for å komme frem til Esso. Innkjøring til Handelsparken (Kiwi, Biltema og Europris) vil være fra Hans Karolius vei.

Kun mindre partier av omkjøringsveien er asfaltert, og den er heller ikke dimensjonert for større trafikkmengder. Alle som skal benytte omkjøringsveien fra mandagsmorgen, oppfordres til å vise hensyn og tålmodighet. 

ASFALTERINGEN STARTER
I tidsrommet mandag 15.08.16 til fredag 19.08.16 vil det foregå asfalteringsarbeid i Helsesenterveien og Øvre Hamna. Det vil bli redusert framkommelighet, og trafikanter må beregne seg god tid, da det kan bli ventetid.

I begge sammenhenger kan det være på sin plass å vise til vegtrafikklovens § 3:
«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen

MER INFORMASJON
Les mer om arbeidet med oppgradering av kommunale veier og legging av fjernvarmerør:

Trafikale endringer fra 8. august

Trafikale endringer fra 11. juli

Trafikale endringer fra 4. juli

Trafikale endringer fra 27. juni

Trafikale endringer fra 20. juni

Kartlegging privat vann og avløp

Oppstart fremføring fjernvarme

Finnsnes fjernvarme hjemmeside

Finnsnes fjernvarme