Tid for influensavaksine

Det vil i uke 42 bli holdt vaksinering mot årets influensa og pneumokokkvaksine. Tid og sted finner du her.

Finnsnes Helsestasjon (Kvistadbygget 3 etg):

- Mandag 17.oktober fra kl. 09:00 til 15:00
- Fredag 21.oktober fra kl. 09:00 til 15:00

Gibostad Helsestasjon: 
- Torsdag 20. oktober fra kl. 10:00 til 13:00 

Vi anbefaler at alle i gruppene under tar influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kroniske luftveisykdommer, inkludert astma
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk nyre- eller leversvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt innumforsvar
  • beboere på alders eller sykehjem
  • barn og voksne med alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom

I tillegg anbefaler vi at følgende grupper også tar vaksine:

 • Helsepersonell som som skal ta hånd om pasienter i risikogruppene
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere som  jobber med levende gris

Pasienter som ikke er i målgruppen må innom fastlege først.

Vaksinen koster kr. 100,-. Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (lungebetennelse)
koster kr 350,-.

Les mer om influensa og influensavaksine på folkehelseinstituttes nettsider

Helsesøstertjenesten i Lenvik