Trafikale endringer i Skogenveien

Fra mandag 8. august begynner arbeidene med fjernvarmeutbyggingen i øverste deler av Skogenveien. Dette gjelder området fra Finnfjordbotn storkiosk til krysset ovenfor Skogen barnehage, noe som innebærer at beboere i områdene ved og i boligfeltene Stormyra og Lunde nå blir berørt.

SKOGENVEIEN
Arbeidet med fremføring av fjernvarme fra Botnhågen til Finnsnes, samt rehabilitering og bygging av fortau i Sandvikveien/Skogenveien går over i en ny fase. Fra uke 32 starter arbeidet fra krysset ovenfor Skogen barnehage. Veien derifra og frem til krysset ovenfor Finnfjordbotn storkiosk, blir stengt for gjennomkjøring. Omkjøring skjer via FV 86, innfartsveien. Det tillates begrenset kjøring til eiendommene (inkl. boligfeltene Stormyra og Lunde), men fartsgrense er satt ned til 30 km/t. Det må påregnes perioder med ventetid, men i all hovedsak vil veien holdes åpen. Når arbeidet krever det, vil veien i perioder bli helt stengt, slik som ved stikkrenneskifting etc. 

Lenvik kommune, og entreprenørene TP Maskin AS, Målselv Maskin AS og Norvald Jørgensen AS, oppfordrer alle som ferdes i Finnsnes-området til å være tålmodig, og spesielt ta hensyn til myke trafikanter.