Trafikkbildet i midten av juli

For neste uke (uke 28) er det oppdatering og endringer på alle områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen. Det viktigste er at Ringveien igjen åpner i begge kjøreretninger. Arbeidene på Gisundbrua går inn i ny fase, som medfører lysregulering hele døgnet.

OBS: Grunnet ferieavvikling vil det ikke bli publisert ukentlig statusoppdatering de neste ukene, men kun ved behov (uforutsette hendelser, endringer som berører større områder etc).

RINGVEIEN ÅPNER
Grunnet ferieavvikling hos entreprenøren, vil Hans Karolius vei, Sjøgata og Ringveien fra og med i dag (15.juli) åpnes for normalt trafikk i begge retninger. Det er ikke lagt asfalt på strekningen og det må forventes både ujevn veg og fare for steinsprut. Sjøgata bak REMA1000 vil fortsatt være åpen for alminnelig trafikk. Arbeidene i området vil ikke starte før etter Finnsnes i Fest, dvs 8. august.

HELSESENTERVEIEN
Arbeidene på Helsesenterveien medfører at veibiten mellom kryss i Øvre Hamna og kryss Hågen vil bli stengt for gjennomkjøring. Kun kjøring til eiendommer er tillatt.Trafikk til og fra DMS, helsesenteret, fødestua og boligområdene vil fortsatt gå via Sandvikveien/Hågenveien. Trafikk til og fra Øvre Hamna må bruke Sandvikveien/Svein Eidissen vei og inn på Helsesenterveien opp til kryss Øvre Hamna.
kart

SKOGENVEIEN/SANDVIKVEIEN
Entreprenøren melder om følgende planlagt aktivitet i uke 28:
- Sandvikveien 128 - Otterveien, - gjenfylling grøft og veibygging
- Otterveien – Skogenveien 26, - fjernvarmegrøft og utskifting stikkrenner og private VA
- Skogenveien 73 - Skogenveien 93, - fjernvarmegrøft og masseutskifting

Biltrafikk benytter nærmeste nedkjøring til FV86. Gjennomkjøring forbudt både i Skogenveien og Sandvikveien. Det er kun er tillat med kjøring til eiendommer på deler av strekningen, og begge veiene kan i perioder bli helt stengt ved stikkrenneskifting etc.

GISUNDBRUA
Oppgraderingsarbeidet på Gisundbrua går over i ny fase, og fra uke 28 vil lysreguleringen gjelde hele døgnet. Dette vil vare ut oktober.

Lengden på lysregulert felt vil være ca 180 meter. Eventuell spesialtransport med bredde over 3 meter må varsles SVV. Som tidligere informert om, vil brua stenges for kjøretøy over 3.5 tonn i to helger. Dette vil ikke skje før i august og varsling vil bli sendt ut minimum en uke i forkant.


Lenvik kommune, og entreprenørene TP Maskin AS, Målselv Maskin AS og Norvald Jørgensen AS, oppfordrer alle som ferdes i Finnsnes-området til å være tålmodig, og spesielt ta hensyn til myke trafikanter.