Trafikkbildet i slutten av juni

Ved utgangen av juni er det igjen endringer i på områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen, og kjøremønster i Finnsnes sentrum. Oppstart av arbeidene på Gisundbrua vil også utvilsomt berøre mange, og Heimlymyra stenges for parkering tre dager pga arrangement.

HANS KAROLIUSVEI ÅPNER IGJEN
Arbeidene med å legge fjernvarmerør i Hans Karolius vei er nå ferdig, og mandag 27. juni på ettermiddagen vil veien åpnes for trafikk. Veien er ikke asfaltert, og bilister bes kjøre forsiktig, blant annet pga, fare for steinsprang. Lysreguleringen som har vært i Ringveien blir også fjernet, og veien blir enveiskjørt, retning Meierigata.
kart

SVEN EIDISSENS VEI STENGES
Det er ikke spesielle endringer for kjøremønster rundt Helsesenter- eller Sandvikveien, og trafikken til og fra øvre deler av Helsesenterveien skal forsatt gå via Sandvikveien og over Hågen. Den eneste endringen er at krysset der Sven Eidissens vei passerer Helsesenterveien (ved busstoppet), fra mandag 27. juni blir stengt. Kjøring til eiendommene i vestre del av Sven Eidissens vei må nå skje fra Kirkeveien. 
Kart

Les forrige ukes status her

SKOGENVEIEN/SANDVIKVEIEN
27. juni starter gravearbeidene i nedre del av Skogenveien, ved kryss opp til Mellomlia. Det betyr at Skogenveien 
fra uke 26 vil bli stengt for gjennomkjøring. Omkjøring skjer via FV 86, innfartsveien. Det tillates begrenset kjøring til eiendommene, men fartsgrense er satt ned til 30 km/t. Det må påregnes perioder med ventetid, men i all hovedsak vil veien holdes åpen. Når arbeidet krever det, vil veien i perioder bli helt stengt, slik som ved stikkrenneskifting etc. 
kart skogeveien

Arbeidet i Sandvikveien fortsetter og den er fortsatt stengt for gjennomkjøring. Det er kun er lovt med kjøring til eiendommer på deler av strekningen, og på lik linje med Skogenveien kan den i perioder bli helt stengt ved stikkrenneskifting etc.

HEIMLYMYRA STENGES TRE DAGER
Fra mandag 27. juni til onsdag 29. juni vil Heimlymyra være stengt for parkering på grunn av arrangement. Anbefalte andre (heldags) parkeringsplasser er ved r
ådhuset, Bygården og Austadområdet.

GISUNDBRUA
Oppgraderingsarbeidet på Gisundbrua starter mandag 27. juni. Trafikken vil bli lysregulert og vil gå i ett kjørefelt i denne perioden. Trafikken kan også bli manuelt dirigert i perioder. Les mer på vegvesenets egne nettsider