Valen stenger - rundkjøringa åpner

Onsdag 12. oktober stenges det for heldagsparkering på Valen. Samtidig åpner rundkjøringen med avkjørsel til Meierigata. Og det klargjøres for asfaltering.

Fra onsdag 12. oktober vil parkeringsmulighetene på Valen forsvinne, grunnet arbeidet med fjernvarmetraséen. Dette vil berøre ALLE som har behov for heldagsparkering ved båtreise. De omliggende parkeringsplassene (Amfi etc.) har maks p-tid på 4 timer. Ved behov for heldagsparkering må parkeringsplassene ved Tippekiosken, rådhuset, Bygården, Austad-området eller Heimlymyra benyttes. Veien til Valen er åpen via omkjøring rundt Lund-neset (Ringveien/Bernard Lunds vei), og det vil være mulig benytte Valen for av- og påstigning for båtpassasjerer. Det vil være ett begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig på Valen, men disse er forbeholdt kunder til omliggende butikker (Intersport, Bygg i Nord, Seilmakeren etc.)

Samtidig som Valen stenges for parkering, "gjeninnføres" rundkjøringa, og Meierigata åpnes for trafikk. Dog bare i en retning. Dette fordi entreprenøren begynner klargjøring for asfaltering av Meierigata og Ringveien. Disse to veiene vil være enveiskjørt til asfaltarbeidene er over, noe som er beregnet til 24. oktober. Asfalteringen vil foregå i en kjørebane av gangen. Hans Karolius vei (forbi Finnsnes Handelspark) vil være åpen i begge kjøreretninger.
kart