Veiomlegging ved rundkjøringa

Fra mandag 26. september blir det på ny endringer i trafikkmønsteret i Finnsnes sentrum. Ved rundkjøringa stenges to avkjøringer, og trafikken vil kun kunne gå langs Fv 86.

Neste etappe i arbeidet med legging av fjernvarmerør og oppgraderinga av kommunale veier vil berøre Meierigata, deler av rundkjøringa, og Bernhard Lunds veg til
nedkjørsel til Valen. Det skal også graves stikk til Kunnskapsparken og Hurtigbåt-terminalen.
kart
Arbeidene starter ved at Rundkjøringen vil bli stengt slik at trafikk til Amfi senter vil foregå gjennom Ringveien. Fremkommelighet videre til Valen vil være via Bernhard Lunds Veg.

Innkjørsel til Amfi, samt Erling Nilsens Veg vil bli ivaretatt med bruk av kjørelemmer under krysning. Det vil bli lagt ut gangbro ved kryssing av inngang til Amfi. Nedre parkering langs Amfi vil kun ha adkomst via Bernhard Lunds veg. Fortau ved Amfi vil ikke kunne benyttes på grunn av at det vil bli gravd i dette området.

Ombygning av rundkjøring til kun en tofelts veg mot Storgata starter i uke 38 og vegen er planlagt åpnet uke 40. Meierigata vil være enveiskjørt frem til slutten av uke 42. Berhard Lunds veg åpnes for ferdsel frem til Valen i uke 42.

Buss til hurtigbåt vil få holdeplass på område ovenfor Helgesen Maskin. Gangtrafikk fra Huritgbåt-terminalen vil kunne benytte fortau i Bernhard Lunds veg som fortsetter i Meierigata på motsatt side av Amfi Senter. Store deler av parkeringsarealet på Valen, med unntak av områder ved Intersport, vil ikke kunne benyttes i anleggsperioden. Disse områdene vil ikke bli åpnet før slutten av november måned.