Vern av Rossfjordvassdraget

Fylkesmannen har sendt verningsplan for blant annet Rossfjordstraumen ut på høring. Lenvik kommune vil behandle saken i kommunestyre i mars til neste år, og gi egen høringsuttalelse.

Rossfjordstraumen er et poll- og strømsystem med ekstreme miljøforhold. Rossfjordvannet er lagdelt med ferskvann øverst og sjøvann i dypet. Det høye sulfidinnholdet i Rossjordvannet gjør at bunnsedimentene og dypere vannlag er uten oksygen, noe som gir veldig spesielle biologiske forhold.  sier Nergård.

I tillegg finner man i Rossfjordvannet en unik sildestamme, som skiller seg genetisk fra all annen sild.

Under arbeidet med marint vern av Rossfjordvatnet/Rossfjordstraumen gjennomførte Fylkesmannen i Troms ett åpent møte i Rossfjord i slutten av september.

Høringsfristen for verneplanforslagene er 4. april 2017.

Les mer om planen på siden for høringer

Høringsuttalelser sendes til Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø.