Årets strandrydding

Årets strandrydding er straks i gang, og Lenvik kommune søker frivillige til å delta i arbeidet. Aksjonen vil vare fra slutten av august og til midten av september.

Årets strandrydding er straks i gang! Lenvik kommune i samarbeid med Midt-tromskommunene og Senja Avfall har, også i år, fått midler til en stor strandryddeaksjon. Aksjonen vil vare fra slutten av august og til midten av september.

Lenvik kommune søker derfor frivillige til å rydde langs strendene. I liket med i fjor er kommunen delt inn i soner, slik at kommunen kan sørge for samarbeid der det er nødvendig. Se kart over ryddesoner nederst på siden.

Ryddesekker og hansker blir gjort tilgjengelig på rådhuset på Finnsnes. Oversikt over containere og innhenting av avfall vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i lokalavisa.

Dersom du ønsker å bidra, - ta kontakt med miljøkonsulent Anneli Anfeltmo på E-post

Kart over ryddesoner