Bli frivillig aktivitetsvenn

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Dere kan gå tur, spille spill, gå i teater eller på kino, fiske, male, eller bare møtes for en kopp kaffe og en prat.

Lenvik kommune i samarbeid med Frivilligsentralen og Nasjonalforeningen for folkehelsen har underskrevet en avtale om å etablerer tilbudet Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

En aktivitetsvenn er en frivillig, som med opplæring og oppfølging, skal bistå personer med demens til å ha en meningsfylt fritid. Du gir litt av din fritid, gjerne på faste ukedager og tidspunkter, eller i perioder, men du bestemmer selv når og hvor ofte.

Som aktivitetsvenn vil du gjennom opplæring få kunnskap om demenssykdom, om det å være sammen med og kommunisere med personer med demens, i tillegg til inspirasjon for felles aktiviteter. Det vil også arrangeres samlinger for aktivitetsvenner hvor du får anledning til å treffe andre aktivitetsvenner, dele erfaringer og lære mer. Opplæring og samlinger er gratis.

Vårt mål med prosjektet er at demenssyke skal få flest mulig gode dager og opplevelser, og så langt det er mulig kunne få delta i det vanlige livet, og gjøre ting som de gjorde før sykdommen satte begrensninger. Det er snakk om dagligdagse aktiviteter, som å gå turer, gjøre hagearbeid, delta i kor, gå i butikker, gå på kafe, hugge ved, drive med håndarbeid, danse, se på fotballkamp/ håndballkamp, gå på kino/konserter m.m. Mange som har demens vil med litt hjelp og assistanse kunne fortsette å gjøre disse aktivitetene, og ha stor glede av det.

Hva liker du å gjøre?
Vi sørger for opplæring, og kobler deg med en som har samme interesser som deg.

Lenvik kommune starter kurs for de som ønsker å bli aktivitetsvenn. Kurset arrangeres i samarbeid med Lenvik Frivilligsentral, og holdes i festsalen på Finnsnes omsorgssenter 23.mai kl 16-21.

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til post@lenvik.frivilligsentral.no, eller helen.marie.henriksen@lenvik.kommune.no; telefon 991 01 015