Brukerundersøkelser er i gang

Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer.

Det er sjette året Lenvik kommune gjennomfører spørreundersøkelser om kvaliteten på, og tilfredsheten med, ulike kommunale tjenester. Hensikten med brukerundersøkelsene er å få vite «hvor skoen trykker» slik at man kan utvikle de kommunale tjenestene til å bli så gode som mulig.

I 2017 gjennomføres følgende brukerundersøkelser:

Brukergruppe Utvalg Metode
Barnevern – foreldre/foresatte Ca 50  Digitalt - privat e-post
Bibliotek Ca 300 Digitalt - privat e-post
Kulturskole – elever 8. trinn til voksne Ca 60  Digitalt - privat e-post
PLO hjemmetjenesten – brukere Ca 300  Papirpost 
PLO institusjon – beboere Ca 30 Personlig intervju 
PLO institusjon pårørende Ca 100 Papirpost
Skolefritidsordning (SFO) Ca 300 (1. pr barn) Digitalt - privat e-post
Vann og avløp Ca 250 Digitalt - SDP/Altinn

Lenvik kommune bruker KS sitt verktøy Bedrekommune.no til å gjennomføre undersøkelsene.

- Vi har forståelse for at innbyggerne kan bli lei av å svare på undersøkelser og kanskje ikke ser at de innspillene de har fra ett år til neste blir hensyntatt. Vi ber likevel pent om at folk bruker de minuttene det tar å svar på undersøkelsene. Det er viktig for at vi skal kunne se utviklingen, sier informasjonssjef Arve Svestad, som er ansvarlig for gjennomføring av brukerundersøkelsene.

- Vi tar alle svarene vi får på alvor og bruker dem til å lage handlingsplaner for utvikling av tjenestene, forklarer han.  

Nettopp på grunn av at innbyggerne ikke skal føle det belastende å måtte svare, vil noen av undersøkelsene bli gjennomført bare annethvert år.

- Så langt det er mulig og hensiktsmessig, vil de fleste av undersøkelsene i år kun bli gjennomført digitalt. Dette har vi god erfaring med fra tidligere år. Noen brukere – innenfor eksempelvis beboere på institusjon og brukere av hjemmetjenesten, vil bli sendt ut som papirskjema. De som får slike papirskjema, kan også velge å svare ved selv å logge seg inn på bedrekommune.no, sier Svestad. Nytt av året er at 250 tilfeldig utvalgte brukere av vann- og avløp får tilsendt sin undersøkelse via SvarUt. Da vil undersøkelsen i utgangspunktet sendes til brukerens sikre digitale postkasse (SDP) eller til Altinn.no.

Undersøkelsene vil være åpne i bedrekommune.no fram til i slutten av april.

Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen, kontakt informasjonssjef Arve Svestad på mob. 907 44 045, eller e-post