Ferie for alle - Haraldvollen

Troms Røde kors inviterer til "Ferie for alle" – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Søknadsfrist er 15. oktober.

Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier med barn i aldersgruppen 6 – 13 år, og som har hatt svak økonomi over lengre tid. I år tilbyr de opphold på Haraldvollen i høstferien, dvs med ankomst torsdag 16. november og hjemreise tirsdag 21. november.

Foreldre/foresatte har ansvaret for egne barn under familieoppholdene. Spesielt gjelder dette barnas sikkerhet og helse, men det er også viktig at foreldrene påser at utstyr som er lånt, ryddes på plass og at barna legger seg til passende tid slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene – ikke som fagpersoner, men som medmennesker. Når foreldrene er med, er det de som har ansvar for barna sine. Alle frivillige fra Røde Kors har levert forenklet politiattest og fått opplæring.

Søknadsskjema

Søknadsskjema må fylles ut i samarbeid med saksbehandler i Lenvik kommune. For mer info om dette, kontakt SLT-koordinator Tore Coldvin på mobil 952 54 202 eller e-post Tore.Coldvin@lenvik.kommune.no

På grunn av personalopplysninger som kreves i søknaden, må utfylt skjema sendes pr post til:

Troms Røde Kors
Havnegt. 20
9404 HARSTAD

Ved spørsmål om det øvrige opplegget for tilbudet, kontakt prosjektansvarlig i Troms Røde Kors på tlf: 77 83 03 73

"Ferie for alle" er et rusfritt arrangement.