Gang- og sykkelvei Silsand - høring

Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen legges ut i samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Lenvik kommune  Fristen for å sende inn merknader er 5. desember.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 86 fra Silsand til idrettsanlegget i Islandsbotn. Gang- og sykkelvegen er i all hovedsak planlagt på nordsiden av fylkesvei 86 med planskilt kryssing av fylkesvei i Islandsbotn.

Planen, med tilhørende kart og dokumenter, er tilgjengelig på kommunens side for høringer

Planen er også tilgjengelig i fysisk form på Rådhuset i Lenvik kommune, Kundetorget/Foajè og på Finnsnes trafkkstasjon på Botnhågen.