Hovedopptak barnehager

Barn som er født innen 30. november 2016 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før. Søknad gjøres elektronisk.

Det er mulig å ønske oppstart før barnet er ett år, men man har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen hvor det bor. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil det gis tilbud om plass i en annen barnehage i kommunen.

De kommunale barnehagene tilbyr 50 % og 100 % plass, de private barnehagene har flere plasstørrelser.

barnehagenes samleside finnes flere opplysninger og oversikt over barnehagene i kommunen.

Søknad gjøres elektronisk på siden for Søknadsskjema (Menyvalg "Barn og skole"/"Barnehage") Velg søknad for neste barnehageår.

Søknadsskjemaet gjelder for både private og kommunale barnehager.

Søkere som står på venteliste inneværende år, må også sende søknad for neste barnehageår, 2017/2018.