Hva er viktig for deg?

Helse- og omsorgstjenestene i Lenvik kommune ønsker å lære, og på den nasjonale «Hva er viktig for deg-dagen?» tirsdag 6. juni stiller vi dette spørsmålet for å få vite hvordan vi kan gjøre brukernes hverdag bedre. Du vil treffe oss på DMS og Amfi kjøpesenter.

På venterommet på DMS vil du kunne treffe ikke mindre enn tre virksomhetsledere fra Lenvik kommune, i tillegg til annet helsepersonell. Det vil også bli enkel servering.

På den nasjonale "Hva er viktig for deg-dagen?" flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse, og fra diagnose til hele mennesket. Helsepersonell i Norge og ni andre land spør 6. juni innbyggerne om hva som er viktig for dem. Målet er at den enkelte pasient skal ha en best mulig hverdag. Erfaringene vil gi nyttig informasjon og innsikt i brukernes ønsker og behov, som igjen vil brukes i forbedringsarbeid. 

I Lenvik kommune vil du se ulike måter vi markerer det på. En del ansatte vil ha skiltet "Hva viktig for deg" på seg. Med denne knappen på brystet vil helsepersonell gjennom ulike lokale initiativ rette oppmerksomheten mot pasientens behov – for så i ettertid gjøre sitt for å følge opp det som er viktig gjennom planer og individuelle tiltak.

På "Hva er viktig for deg-dagen?" oppfordres helsepersonell til å stille dette sentrale spørsmålet til sine brukere. De skal lytte, reflektere over svaret og følge opp hva som er viktig gjennom planer og tiltak. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål øker motivasjon og styrker egenmestring.

Helsepersonell er lært opp til å spørre hva som feiler pasienten, mens de er mindre trent på å stille spørsmål om hva som har betydning for den enkelte. Ved hjelp av denne dagen skal helsetjenesten blir enda mer opptatt av hva som kan bidra til god helse og en best mulig hverdag for den enkelte pasient. Fokuseringen på sykdommer skal tones ned.

Den 6. juni handler det om å lytte til brukernes stemme, involvere dem og gi rom for medbestemmelse. Helsepersonellet ønsker å mobilisere brukerens egne ressurser og motivere dem mot et ønsket resultat. Dagen er en del av et forbedringsarbeid om gode pasientforløp, innen den enkelte kommune og mellom primærhelsetjeneste og sykehus.

Ta turen innom venterommet DMS fra kl. 8.30 - 14.00 og Amfi på Finnsnes mellom kl. 12.00 - 14.00 tirsdag 6. juni for en hyggelig prat.

Når vi spør deg om hva som er viktig for deg, ber vi om oppriktig svar. Vi trenger kunnskapen og erfaringene fra deg om ditt liv!