Influensavaksine høsten 2017

Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr nå en siste runde med vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon.

Det vil bli holdt en siste dag med vaksinering mot årets influensa  og pneumokokkinfeksjon på

Lenvik helsestasjon, 3. etg Kvistad senter
- Mandag 31. oktober kl 09:00 til 13:00

Tidligere har det vært gjennomført vaksinering ved:

DMS- Finnsnes legekontor :
- Fredag 13. oktober fra kl. 09:00 til kl. 14:00
(flyttet fra Helsestasjon i Kvistad-senter grunnet ombyggingsarbeidet)

Gibostad Helsestasjon:
- Torsdag 12. oktober fra kl. 10:00 til kl. 14:00

Vaksine mot influensa : kr. 100,-.
Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (lungebetennelse) : kr 350,-.

Målgruppe:

 • Gravide i 2. og 3.trimester, og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle over fylte 65 år
 • Barn og voksne med :
  • Diabetes type 1 og 2.
  • Kronisk luftveissykdom, hjerte-karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom, der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Pasienter som ikke er i målgruppen må innom fastlege først.

Noe du lurer på - mer informasjon om influensa og influensavaksinen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: