Innmelding grunnskole 2018

Barn som er født i 2012 er skolepliktige fra høsten 2018. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

Innmelding skjer til skolen i det området eleven bor og leveres elektronisk via kommunens hjemmeside. Evt. søknad om SFO-plass leveres også elektronisk.

Innmeldingsskjema grunnskole og søknadsskjema SFO finnes på siden for Søknadsskjema (grunnskole)

Ved manglende mulighet for å levere elektronisk innmelding/søknadsskjema, fås disse skjemaene ved henvendelse til skolen eller skolefaglig rådgiver.

Frist for innmelding/SFO-søknad er 1. desember 2017.

Dersom det er ønske om fremskutt eller utsatt skolestart, må begrunnet søknad sendes Lenvik kommune innen 1. desember 2017.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til skolefaglig rådgiver, Marita Eidissen, tlf. 77 87 10 30/ 952 80 752.