Kommunen trenger avlaster-familier

Lenvik kommune trenger flere avlaster-familier til barn og ungdommer med særlige behov. Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, er kanskje dette noe for deg og din familie.

Oppdragene varierer etter brukers behov og kan gis som time- og/eller døgn-/helgeavlastning. Avlastningen utføres fortrinnsvis hjemme hos privat avlaster eller i tjenestemottakers hjem. Privat avlaster yter nødvendig hjelp og tilsyn til omsorgstrengende.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Tildelingskontoret på telefon 77 88 31 20
(Vi har ikke telefontreffetid og det kan hende vi er ute av kontor. Vi ringer tilbake så snart vi har mulighet).

Eller send epost

Søknad med attester og referanser sendes;

Tildelingsenheten i Lenvik kommune
Postboks 602
9306 Finnsnes

Søknader behandles fortløpende:

  • Vi har til enhver tid behov for flere støttekontakter og private avlaster. Innsendte søknader vurderes fortløpende.
  • Erfaringsbakgrunn og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker etter motiverte personer over 18 år, som behersker norsk.
  • Avlønning etter gjeldende satser fastsatt av Lenvik kommune.
  • Politiattest kreves for enkelte oppdrag før avtale inngås.

Søknadene behandles fortløpende. Aktuelle kandidater innkalles til intervju.