Myter eller fakta i havbruksnæringa

Fredag 24. februar arrangeres havbrukskonferansen «Myter eller fakta i havbruksnæringa». Konferansen arrangeres i et samarbeid med Lenvik kommune, Sjømatklyngen Senja, LeverandørUtvikling Troms og Blått kompetansesenter Nord.

Midt-Troms er den nest største sjømatregionen i Norge på verdiskapning av sjømat. Vi har den regionen med størst bredde – fra havbruk, fiskeri, industri, foredling, leverandørindustri og en variert og sterk flåte. Midt-Troms regionen har laks, hvitfisk, pelagisk og den eneste rekeindustrien i Norge.

Regjeringen legger opp til en seks-dobling av dagens havbruksproduksjon innen 2050 og Troms og Finnmark har de beste forutsetninger for slik vekst. Dog er det slik at ikke alle støtter denne planen om utvikling – og mange har meninger om havbruksnæringen. Arrangørene av konferansen ønsker å få frem myter og fakta i havbruksnæringen.

Det legges opp til faglig program med forskere fra NOFIMA, Havforskningsinstituttet, Norges Arktiske Universitet Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) og Naturvernforbundet. I etterkant blir det en paneldebatt med representanter fra næringa, politikere, fiskeri og naturvern.

Avslutningsvis vil fylkesråd for næring Willy Ørnebakk og Fiskeriminister Per Sandberg gi sine betraktninger med henholdsvis regionalt og nasjonalt perspektiv.

Program for konferansen

Påmelding til konferansen