Nye parkeringsregler i 2017

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Målet med endringen er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, samtidig som det blir enklere og bedre for forbrukerne, bl.a. med en ny klagenemnd.

I dag er det forskjell på gebyrene fra offentlige og private parkeringsaktører. Dette blir det slutt på med den nye forskriften, fra 1. januar 2017. Da iverksettes det tre faste satser, som skal gjelde for alle: 300, 600 og 900 kroner. 

Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges kontrollsanksjon før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Også ved parkering blir det endringer ved at den som parkerer skal få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges sanksjon. 

Andre endringer et at det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler, men både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for el-biler. Det blir fortsatt være ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor, skal likevel standardiseres.

Les mer om reglene og gebyrsatsene på siden for vei og trafikk

Det nye regelverket er hjemlet i ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og parkeringsforskriften

Alle parkeringsplasser i Lenvik kommune (kommunale og private) som er regulert med betalt parkering, kan benyttes med Easypark-appen.

Les mer om mobilbetalt parkering