Nytt nødnett

Fra kl 10.00 onsdag 8. februar ble Finnsnes Interkommunale legevakt koblet fullt ut til det nye nødnettet. Dette betyr blant annet at legevaktsentralen begynnerå bruke egne kontrollrom tilsluttet nødnett for mottak av henvendelser til legevakt/116 117.

Fordelene er at legevaktsentralen får bedre verktøy for å overvåke og prioriterer henvendelser, bedre mulighet for å kommuniserer mellom aktørene i akuttkjeden og bedre verktøy for kvalitessikring. Alle sykepleierne på legevakt har fått opplæring i bruk av både kontrollrom og radioterminaler, mens legene er opplært i bruk av bærbare radioterminaler.

Det er gjort testing av utstyret før oppstart og alt fungerer. Så hvis ingenting uforutsett oppstår skal ikke publikum merke noe til overgangen til fullskala nødnett fra 8. februar 2017.

Pasientene skal fortsette å henvende seg til legevakt på 116 117 gjennom hele døgnet. Da kommer man som kjent til den legevakta som dekker det geografiske området en befinner seg i. Hvis publikum vil ringe Finnsnes Interkommunale legevakt, men befinner seg i et annet legevaktsområde, kan de ringe 77 85 09 70. Dette nummeret er nytt, og erstatter det gamle nummeret 77 87 14 00.

Nødnettet er helsetjenestens nye kommunikasjonsverktøy. Talekvalitet og dekning skal bli vesentlig bedre enn det gamle helseradionettet. ​AMK-sentralene, legevaktsentralene, ambulansetjenesten, akuttmottakene og leger i kommunenes vaktordning skal bruke nettet til kritisk kommunikasjon og samhandling.

Les brosjyre om det nye nødnettet

Les mer om nødnett