Prisdryss i kommunestyret

Kulturverngruppa på Gibostad og Patrick Holmstad og Erling Stangnes ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2017. For bygdesamfunnet på Gibostad var det andre utmerkelse på to dager.

Gibostad og omegn grendeutvalg vant, på vegne av hele Gibostad, Troms fylkes Frivillighetspris for 2017.  Prisen ble delt ut under fylkestinget 13. desember, og Toralf Nergaard og Hermann Uteng tok i mot prisen, på vegne av Gibostad og omegn grendeutvalg. Nå er aktører på Gibostad, med Toralf Nergaard i spissen, også tildelt Lenvik kommunes kulturpris.

Kulturprisen 2017
Formannskapet vedtok i sitt møte 28.11.17 å tildele Lenvik kommunes kulturpris for 2017 til Kulturverngruppa på Gibostad.

I begrunnelsen for tildeling av kulturprisen for 2017 heter det følgende;

"Kulturverngruppa på Gibostad har drevet sitt uegennyttige arbeid for fellesskapet i mer enn 25 år. De har gjennom tiår stått last og brast om visjonen om å ta vare på kulturhistorien og bringe liv tilbake i det området som var sentrum i kommunen og regionen i hundreår helt fram til 1960-tallet. Gjennom innsamling av midler med kaféer, konserter, arrangement og GibostadMartna er det skapt økonomisk fundament for restaureringsarbeidet i hele Gamle Gibostad-området. Restaureringsarbeidet er hele veien gjort i tråd med Vernemyndighetenes anvisninger og tilrådinger, og i nært samarbeid med grunneieren Lenvik kommune.

Hovedprosjektet til Kulturverngruppa har vært å restaurere Lenviks eldste næringsbygg: Smia i Gamle Gibostad.

I dag drives «Smia» av Kulturverngruppa som et mini-kulturhus, det er tilholdssted for Grendeutvalgets Bygdekontor, Husflidslaget er fast leietaker i bygget, det brukes flittig av lag og foreninger til møter og sosiale aktiviteter, og det er nesten ikke en dag at det ikke er liv og røre i «Smia».

«Smia» er hjertet i GibostadMartna og i fjor ble det arrangert 25-årsjubileum med stor suksess.
Gjennom året gjennomføres det mange ulike arrangement i «Smia»: Glassmalerverksted for ungene, lefsekurs, rullverksted, lørdagskaféer, quiz-kvelder, kurs og seminarer, konfirmasjoner og merkedager, møter og tilstelninger, hyggekvelder og julemarked, mm.

Takket være engasjerte ildsjeler i Kulturverngruppa er «Smia» nå blitt et myldrehus. Kulturverngruppa består i dag av Toralf Nergaard, Hans-Magnus Eggø, Kirsten Nilssen og Julie Nymo Johnsen.

I dag er det Toralf Nergaard og Hans Magnus Eggø som er drivkreftene i å vedlikeholde, videreutvikle, leie ut og ha oppsyn med Smia. Kirsten Nilssen bidrar fortsatt i betydelig grad med sin kompetanse, bl.a. på det som har med mat og bevertning å gjøre, og som er svært viktig. I forhold til blant annet å nedtegne og formidle kulturhistoria til Gibostad-samfunnet, har Julie Nymo Johnsen utført et betydelig arbeid."

Lenvik formannskap bestemmer, på bakgrunn av innkomne forslag, hvem som skal motta Lenvik kommunes kulturpris. Prisen deles ut i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge, og består av en gavesjekk på kr 10 000,-, samt ett diplom. Siri Lund fra Sparebanken Nord-Norge fremførte begrunnelsen og overrakte gavesjekken.

Kulturpris 2017

Ordfører Geir-Inge Sivertsen overrekker diplom til Kulturverngruppa, representert ved (f.v) Toralf Nergaard, Julie Nymo Johnsen, Kirsten Nilssen og Hans Magnus Eggø. Foran til høyre står Siri Lund, fra Sparebanken Nord-Norge.

Les mer om kulturprisen, og se tidligere års vinnere

Barn og unges kulturpris

Også unge talenter hedres, med Barn- og unges kulturpris. Prisen deles ut av kulturfondet, representert med styremedlem Jeanette Solbakken. Prisen ble for 2018 tildelt Patrick Holmstad og Erling Stangnes.

Fra begrunnelsen heter det;

"Kandidatene har gjennom flere år vært sentrale skikkelser i barn- og ungdomskulturen i kommunen gjennom UKM og kulturskole.

De har vært aktivt med både som dugnadsaktører/frivillige innen de fleste større og mindre festivaler på Finnsnes og har også vært arrangører i flere av disse.

Med denne prisen får også alle de som jobber som organisatorer, produsenter og lyd/lysteknikere en honnør. Disse viktige personene vises ikke nødvendigvis på scenen men de gjør det mulig for artistene å skinne der!"

Foruten obligatoriske diplomer og blomster, består prisen også av en gavesjekk på 10 000,- kroner.
Barn og unges kulturpris
Prisvinnere Patrick Holmstad (t.v.) og Erling Stangnes, flankert av ordfører Geir-Inge Sivertsen og styremedlem i kulturhusfondet, Beate Seljenes.