Reduksjon av praktisk bistand

Grunnet utfordringer ved ferieavvikling og begrenset tilgang på kvalifiserte sommervikarer i hjemmetjenesten, reduserer også i år Lenvik kommune omfanget av husvask i sommermånedene. Endringen skal bidra til å sikre at brukerne får nødvendig helsehjelp og personlig pleie.

Lenvik kommune sendte i slutten av mai ut en generell orientering til innbyggere som mottar hjemmetjenester, om at tilbud sommeren 2017 ville bli noe redusert i perioden 26. juni til 28. august. Konkret dreier dette seg om at regelmessig større husvask vil bli utført sjeldnere enn ved ordinær drift.  Lenvik kommune vil ikke ta betaling i de tilfeller det ikke blir gjennomført vask.

For å sikre at brukerne får nødvendig helsehjelp og personlig stell og pleie, har man valgt å forhåndsvarsle om at bemanningssituasjonen kan føre til ett redusert tilbud på husvask. Dette er ingen ny situasjon, og samme fremgangsmåte er benyttet to av tre foregående år.

Bakgrunnen for at tilbudet reduseres er mangel på kvalifiserte ferievikarer, og er ikke begrunnet i økonomiske besparelser. Kommunens personell vil gjøre individuelle vurderinger i forhold til forsvarlighet, og helt nødvendig renhold vil bli utført. 

Les informasjonsbrevet